TAJUK
Pekeliling 2017 : Syarat Am Universiti Berkaitan MUET Bagi Program Sarjana Muda Pengajian Separuh Masa UTM Mulai Kemasukan Sem 1,Sesi2016/2017
Pekeliling 2016 : Perubahan Kadar Yuran Pengajian
Pekeliling 2016 : Peraturan Tambahan Peperiksaan Akhir Semester bagi Semua Pelajar Prasiswazah Fakulti Kujuteraan Mekanikal
Pekeliling 2015 : Perubahan Kadar Yuran Pengajian Mahasiswa
Pekeliling 2015 : Perubahan Nilai Maksimum Tunggakkan Yuran Pengajian
Pekeliling 2015 : Tunggakkan Yuran Sifar untuk Tujuan Kehadiran Majlis Konvokesyen
Pekeliling 2014 : Penguatkuasaan Kawasan Bebas Asap Rokok UTM
Pekeliling 2014 : Perubahan Nilai Maksimum Tunggakkan Yuran Pengajian
Pekeliling 2014 : Pemansuhan Pemberian Insentif Kewangan Pelajar/Mahasiswa Cemerlang Program Pengajian Separuh Masa UTMSPACE
Pekeliling 2013 : Penyetaraan Kod Jenis Kursus bagi Pengajian Separuh Masa UTM
Pekeliling 2013 : Penyerahan Dokumen Sokongan Bagi Permohonan Tarik Diri/Berhenti Pengajian Daripada Program-program Pengajian Separuh Masa
Pekeliling 2013 : Pembiayaan Yuran Pengajian Melalui Perbadanan Tabung Pengajian Tinggi Nasional(PTPTN) secara Terus ke akaun UTMPACE
Pekeliling 2013 : Insentif Kewangan Pelajar/Mahasiswa Cemerlang Program Pengajian Separuh Masa UTMSPACE
Pekeliling 2013 : Peringatan Semula Pendaftaran Kursus Dalam Tempoh yang ditetapkan
Pekeliling 2012 : Perubahan Nilai Maksimum Tunggakan Yuran Pengajian
Pekeliling 2012 : Peringatan Semula Berkaitan Pendaftaran, Pembetulan Pendaftaran dan Tarik Diri Kursus Dalam Tempoh yang telah ditetapkan
Pekeliling 2012 : Pengecualian Kredit Kursus Bahasa Inggeris Program Sarjana Muda, Pengajian Separuh Masa
Pekeliling 2012 : Penyerahan Laporan Projek Sarjana Muda Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda
Pekeliling 2012 : Tatacara Peperiksaan Akhir Pengajian Separuh Masa
Pekeliling 2012 : Permohonan Pemotongan Yuran Pengajian
Pekeliling 2012 : Peringatan Berkaitan MUET Bagi Mahasiswa Program Sarjana Muda, Pengajian Separuh Masa
Pekeliling Mahasiswa Bil1/2011 Peringatan Berkaitan Pendaftaran Kursus Dalam Tempoh Yang Telah Ditetapkan
Pekeliling Mahasiswa Bil.3/2011 Peringatan Berkaitan Tarik Diri Kursus
Pekeliling Mahasiswa Bil.4/2011 Peringatan Berkaitan Peperiksaan Khas
Pekeliling Mahasiswa Bil.5/2011 Larangan Merokok DiDalam Kawasan Kampus
PEKELILING BIL.1.2017 PELARASAN KADAR YURAN PENGAJIAN MAHASISWA.pdf